1. UBEZPIECZENIA GRUPOWE UNIQA:

Poniższe ubezpieczenia zawarte są w cenie organizowanych przez nas wyjazdów.
Sumy i zakresy podane są w ofertach i na umowach.

Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

1. POLSKA – OWU NNW POLSKA – UTRP/2020/12/22

NNW do kwoty 10 000 PLN (XSmall)

 

2. EUROPA – OWU KONTYNENTY ubezpieczenie podróży – UTG/2021/01/12

KL do kwoty 20 000 EUR; NNW do kwoty 2 000 EUR, bagaż do 200 EUR

 

3. ŚWIAT – OWU KONTYNENTY ubezpieczenie podróży – UTG/2021/01/12

 KL do kwoty 30 000 EUR; NNW do kwoty 2 000 EUR, bagaż do 200 EUR

UBEZPIECZENIA DODATKOWE:

Poniższe ubezpieczenia NIE są zawarte w cenie organizowanych przez nas wyjazdów, nie są obowiązkowe i wiążą się z dodatkową opłatą. Ubezpieczenia dodatkowe mogą wykupić klienci naszego biura, a także klienci indywidualni, samodzielnie organizujący swój wypoczynek. Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.


1. KOSZTY REZYGNACJI OWU rezygnacji z podróży zagranicznych i krajowych – OWU RG/2022/11/22

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Rezygnacja z podróży, gdy wynikają m.in. z następujących powodów: nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, osoby bliskiej lub współuczestnika podróży; komplikacje związane z ciążą – z zastrzeżeniem przewidzianym w OWU; zgon Ubezpieczonego, poważne zdarzenie losowe, wymagające obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania.

Umowa ubezpieczenia może być zawarta najpóźniej 30 dni przed datą planowanego wyjazdu, a jeżeli do wyjazdu jest 30 lub mniej dni, umowa ubezpieczenia może być zawarta wyłącznie w dniu zawarcia umowy związanej z podróżą lub w dniu zakupu biletu albo w dniu wpłaty całości lub pierwszej części środków finansowych z tytułu umowy związanej z podróżą lub z tytułu zakupu biletu, w zależności od tego, który z tych dni przypada wcześniej, jednakże w żadnym wypadku umowa ubezpieczenia nie może być zawarta później niż 7 dni.


2. UBEZPIECZENIE MULTITRAVEL – OWU MLT/2020/12/22

Ubezpieczenie Multitravel zapewnia wysokie sumy kosztów leczenia za granicą oraz chroni od wielu zdarzeń, np. nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek lub utrata bagażu, opóźnienie lotu, szkody z OC wyrządzone za granicą zarówno w życiu prywatnym, jak i podczas uprawiania sportu, koszty ratownictwa.

Przy ubezpieczeniu Multitravel zagwarantowana jest pomoc w zakresie niezbędnej pierwszej pomocy związanej z zaostrzeniem choroby przewlekłej (do 10% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia).


3. Ubezpieczenie CHORÓB PRZEWLEKŁYCH – OWU MLT/2020/12/22

Podczas wyjazdów zagranicznych objawy chorób przewlekłych nasilają się lub nawracają. 36% Polaków cierpi na choroby przewlekłe, dlatego rekomendujemy zakup ubezpieczenia następstw chorób przewlekłych do kwoty 100 000 EUR. Istnieje możliwość zwiększenia sumy ubezpieczenia do kwoty 250.000 EUR.

UBEZPIECZENIA DODATKOWE
DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH UNIQA:

Poniższe ubezpieczenia NIE są zawarte w cenie organizowanych przez nas wyjazdów, nie są obowiązkowe i wiążą się z dodatkową opłatą. Ubezpieczenia dodatkowe mogą wykupić klienci naszego biura, a także klienci indywidualni, samodzielnie organizujący swój wypoczynek. Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.


1. KOSZTY REZYGNACJI OWU rezygnacji z podróży zagranicznych i krajowych – OWU RG/2022/11/22

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Rezygnacja z podróży, gdy wynikają m.in. z następujących powodów: nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, osoby bliskiej lub współuczestnika podróży; komplikacje związane z ciążą – z zastrzeżeniem przewidzianym w OWU; zgon Ubezpieczonego, poważne zdarzenie losowe, wymagające obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania.

Umowa ubezpieczenia może być zawarta najpóźniej 30 dni przed datą planowanego wyjazdu, a jeżeli do wyjazdu jest 30 lub mniej dni, umowa ubezpieczenia może być zawarta wyłącznie w dniu zawarcia umowy związanej z podróżą lub w dniu zakupu biletu albo w dniu wpłaty całości lub pierwszej części środków finansowych z tytułu umowy związanej z podróżą lub z tytułu zakupu biletu, w zależności od tego, który z tych dni przypada wcześniej, jednakże w żadnym wypadku umowa ubezpieczenia nie może być zawarta później niż 7 dni.

2. Ubezpieczenie indywidualnych podróży na terenie POLSKI – OWU UTRP/2020/12/22

Podróżuj bezpiecznie po Polsce. Ubezpieczenie podróży na terenie RP to szeroka ochrona ubezpieczeniowa na nieprzewidziane zdarzenia w zakresie:

  • następstw nieszczęśliwych wypadków od 10 000 – 50 000 PLN (w zależności od wybranego wariantu),
  • odpowiedzialności cywilnej do 100 000 PLN,
  • amatorskiego uprawiania sportów zimowych i letnich (wersja Travel Sport i Travel Sport Plus).

Pakiet ubezpieczeniowy przeznaczony dla osób podróżujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w celach turystycznych. Ubezpieczenie można zawrzeć w opcji TRAVEL lub TRAVEL SPORT w czterech wariantach: XSmall, Small, Medium i Large różniących się od siebie zakresem i sumami ubezpieczenia.


3. Ubezpieczenie SUPERTRAVEL – SPT/2023/10/24

Ubezpieczenie SUPERTRAVEL to kompleksowy produkt, który już w Podstawowym zakresie bez dodatkowych opłat, zawiera:

  • ryzyko zaostrzeń chorób przewlekłych, psychicznych i nowotworowych do pełnej sumy ubezpieczenia kosztów leczenia,
  • bardzo szeroki katalog amatorskich sportów letnich (np. pływanie, windsurfing) i zimowych (np. narciarstwo, snowboarding),
  • brak wyłączenia zdarzeń zaistniałych pod wpływem alkoholu (w zakresie KL i NNW),
  • koszty leczenia COVID-19 za granicą oraz pomoc w przypadku izolacji i kwarantanny,

Produkt dostępny jest w czterech wariantach różniących się zakresem i sumami ubezpieczenia, który za opłatą dodatkowej składki można rozszerzyć o dodatkową ochronę, np. OC związana z uprawianiem sportu, pakiet zimowy, ubezpieczenie udziału własnego w wynajętym pojeździe.