UBEZPIECZENIA GRUPOWE UNIQA:

 

Poniższe ubezpieczenia zawarte są w cenie organizowanych przez nas wyjazdów.
Sumy i zakresy podane są w ofertach i na umowach. Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

1. POLSKA – OWU NNW POLSKA – UTRP/18/08/30

 • Ogólne warunki ubezpieczenia OWU (PDF)

NNW do kwoty 10 000 PLN (XSmall)

2. EUROPA – OWU KONTYNENTY ubezpieczenie podróży – UTG/18/08/30

 • Ogólne warunki ubezpieczenia OWU (PDF)

KL do kwoty 10 000 EUR; NNW do kwoty 2 000 EUR, bagaż do 200 EUR

3. ŚWIAT – OWU KONTYNENTY ubezpieczenie podróży – UTG/18/08/30

 • Ogólne warunki ubezpieczenia OWU (PDF)

KL do kwoty 30 000 EUR; NNW do kwoty 4 000 EUR, bagaż do 400 EUR


UBEZPIECZENIA DODATKOWE ORAZ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH:

Poniższe ubezpieczenia NIE są zawarte w cenie organizowanych przez nas wyjazdów, nie są obowiązkowe i wiążą się z dodatkową opłatą. Ubezpieczenia dodatkowe mogą wykupić klienci naszego biura, a także klienci indywidualni, samodzielnie organizujący swój wypoczynek. Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

1. KOSZTY REZYGNACJI Ubezpieczenie rezygnacji z podróży zagranicznych i krajowych – OWU RG/19/12/05 

 • Ogólne warunki ubezpieczenia OWU (PDF)
 • Karta produktu IPID 
 • Szczegóły produktu
 • Informacja dla Klienta 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Rezygnacja z podróży, gdy wynikają m.in. z następujących powodów: nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, osoby bliskiej lub współuczestnika podróży; komplikacje związane z ciążą – z zastrzeżeniem przewidzianym w OWU – Ubezpieczonego lub osoby bliskiej; zgon Ubezpieczonego, również w następstwie choroby przewlekłej, psychicznej lub nowotworowej.

Umowa ubezpieczenia może być zawarta najpóźniej 30 dni przed datą planowanego wyjazdu, a jeżeli do wyjazdu jest 30 lub mniej dni, umowa ubezpieczenia może być zawarta wyłącznie w dniu zawarcia umowy związanej z podróżą lub w dniu zakupu biletu albo w dniu wpłaty całości lub pierwszej części środków finansowych z tytułu umowy związanej z podróżą lub z tytułu zakupu biletu, w zależności od tego, który z tych dni przypada wcześniej, jednakże w żadnym wypadku umowa ubezpieczenia nie może być zawarta później niż 7 dni.

2. UBEZPIECZENIE MULTITRAVEL – OWU MLT/20/03/17

 • Ogólne warunki ubezpieczenia OWU (PDF)
 • Karta produktu IPID 
 • Szczegóły produktu
 • Informacja dla Klienta 

Warianty do wyboru:

A) Mutlitravel Basic

Koszty leczenia (KL) wraz z assistance – 100 000 EUR

KL skutków chorób przewlekłych (do 10% sumy ubezpieczenia KL )  10 000 EUR

Koszty transportu do RP lub kraju rezydencji, koszty poszukiwań i ratownictwa – do sumy KL

Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)  4 000 EUR

Bagaż podróżny – 400 EUR

OC (w życiu prywatnym) – szkody osobowe  50 000 EUR

OC (w życiu prywatnym) – szkody rzeczowe  25 000 EUR

Amatorskie uprawianie sportów letnich i zimowych

B) Mutlitravel Maximum 

Koszty leczenia (KL) wraz z assistance – 250 000 EUR

KL skutków chorób przewlekłych (do 10% sumy ubezpieczenia KL ) – 25 000 EUR

Koszty transportu do RP lub kraju rezydencji, koszty poszukiwań i ratownictwa  do sumy KL

Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)  20 000 EUR

Bagaż podróżny – 600 EUR

OC (w życiu prywatnym) – szkody osobowe  100 000 EUR

OC (w życiu prywatnym) – szkody rzeczowe  50 000 EUR

Amatorskie uprawianie sportów letnich i zimowych

Ubezpieczenie Multitravel zapewnia wysokie sumy kosztów leczenia za granicą oraz chroni od wielu zdarzeń, np. nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek, zniszczenie lub utrata bagażu, opóźnienie lotu, szkody z OC wyrządzone za granicą zarówno w życiu prywatnym, jak i podczas uprawiania sportu, koszty ratownictwa. Przy ubezpieczeniu Multitravel zagwarantowana jest pomoc w zakresie niezbędnej pierwszej pomocy związanej z zaostrzeniem choroby przewlekłej (do 10% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia).

3. Ubezpieczenie CHORÓB PRZEWLEKŁYCH – OWU MLT/20/03/17

 • Ogólne warunki ubezpieczenia OWU (PDF)
 • Karta produktu IPID 
 • Szczegóły produktu
 • Informacja dla Klienta 

KL skutków chorób przewlekłych – 100 000 EUR

Koszty leczenia (KL) wraz z assistance – 100 000 EUR

Koszty transportu do RP lub kraju rezydencji, koszty poszukiwań i ratownictwa – do sumy KL

Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)  4 000 EUR

Bagaż podróżny – 400 EUR

OC (w życiu prywatnym) – szkody osobowe  50 000 EUR

OC (w życiu prywatnym) – szkody rzeczowe  25 000 EUR

Amatorskie uprawianie sportów letnich i zimowych

Podczas wyjazdów zagranicznych objawy chorób przewlekłych nasilają się lub nawracają. Co czwarty Polak cierpi na choroby przewlekłe, dlatego rekomendujemy zakup ubezpieczenia następstw chorób przewlekłych do kwoty 100 000 euro. Istnieje możliwość zwiększenia sumy ubezpieczenia do kwoty 250.000 EUR.

4. Ubezpieczenie indywidualnych podróży na terenie POLSKI – OWU UTRP/19/12/05

 • Ogólne warunki ubezpieczenia OWU (PDF)
 • Karta produktu IPID 
 • Szczegóły produktu
 • Informacja dla Klienta 

Podróżuj bezpiecznie po Polsce. Ubezpieczenie podróży na terenie RP to szeroka ochrona ubezpieczeniowa na nieprzewidziane zdarzenia w zakresie:

 • następstw nieszczęśliwych wypadków od 10 000 – 50 000 PLN (w zależności od wybranego wariantu),
 • odpowiedzialności cywilnej do 100 000 PLN,
 • amatorskiego uprawiania sportów zimowych i letnich (wersja Travel Sport Plus).

Pakiet ubezpieczeniowy przeznaczony dla osób podróżujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w celach turystycznych. Ubezpieczenie można zawrzeć w opcji TRAVEL lub TRAVEL SPORT w czterech wariantach: XSmall, Small, Medium i Large różniących się od siebie zakresem i sumami ubezpieczenia.

5. Ubezpieczenie indywidualnych zagranicznych podróży – OWU UT/20/03/17

 • Ogólne warunki ubezpieczenia OWU (PDF)
 • Karta produktu IPID 
 • Szczegóły produktu
 • Informacja dla Klienta 

Ubezpieczenie podróży zagranicznych to propozycja dla osób, które przebywając poza krajem chcą czuć się bezpiecznie. Zapewnij sobie i swoim bliskim niezbędną pomoc w razie nagłych zdarzeń losowych, w tym kosztów leczenia i natychmiastowej pomocy assistance, a w razie potrzeby również transportu do kraju, bez angażowania własnych środków pieniężnych.

6. Ubezpieczenie dla osób podróżujących na BIAŁORUŚ – SWU BŁ/18/08/30

 • Ogólne warunki ubezpieczenia OWU (PDF)
 • Karta produktu IPID 
 • Szczegóły produktu
 • Informacja dla Klienta 

Ubezpieczenie przeznaczone do wiz dla osób podróżujących w celach turystycznych, służbowych, prywatnych czy do pracy. Ubezpieczenie jest honorowane przez wszystkie konsulaty na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Ubezpieczenie indywidualnych podróży dla osób podróżujących do Republiki Białorusi kierujemy do osób, które odwiedzają rodzinę, wyjeżdżają na zawody sportowe, podróżują w celach służbowych, są właścicielami lub pracownikami firm spedycyjno-transportowych.

Ubezpieczenie jest pakietem, który chroni Cię przed finansowymi skutkami nagłych zdarzeń losowych podczas podróży do Republiki Białorusi w zakresie:

 • kosztów leczenia i natychmiastowej pomocy assistance,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • odpowiedzialności cywilnej,
 • bagażu podróżnego.

Możliwość wyboru zakresu i sum ubezpieczenia w 3 wariantach: Small, Medium oraz Large VIP.

7. Ubezpieczenie zagranicznych podróży służbowych – OWU BUSINESS TRAVEL – BT/18/08/30

 • Ogólne warunki ubezpieczenia OWU (PDF)
 • Karta produktu IPID 
 • Szczegóły produktu
 • Informacja dla Klienta 

Ubezpieczenie dla osób często podróżujących za granicę w celach służbowych lub prywatnych.

Ubezpieczenie dostępne jest w formie imiennej przeznaczonej dla przedsiębiorców wysyłających swoich pracowników w zagraniczne podróże służbowe, jak np. firmy transportowe, spedycyjne a także dla osób prywatnych często wyjeżdżających za granicę służbowo lub prywatnie; Ubezpieczenie można zawrzeć na pół roku lub na 1 rok. Ochrona ubezpieczeniowa dla formy imiennej obowiązuje podczas wszystkich wyjazdów Ubezpieczonego w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, niezależnie od ich ilości , pod warunkiem że każdorazowa podróż nie trwa dłużej niż 60 dni.


 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych UNIQA

Zasady składania reklamacji UNIQA