Ubezpieczenia turystyczne

UBEZPIECZENIA GRUPOWE


Poniższe ubezpieczenia zawarte są w cenie organizowanych przez nas wyjazdów.
Sumy i zakresy podane są w ofertach i na umowach. Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.


1. POLSKA – OWU NNW POLSKA- UTRP/18/08/30

NNW do kwoty 10 000 PLN

2. EUROPA i ŚWIAT – OWU KONTYNENTY – UTG/18/08/30

Europa: KL do kwoty 10 000 EUR; NNW do kwoty 2 000 EUR, bagaż do 200 EUR

Świat: KL do kwoty 30 000 EUR; NNW do kwoty 2 000 EUR, bagaż do 200 EUR


 

UBEZPIECZENIA DODATKOWE ORAZ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH


Poniższe ubezpieczenia NIE są zawarte w cenie organizowanych przez nas wyjazdów, nie są obowiązkowe i wiążą się z dodatkową opłatą. Ubezpieczenia dodatkowe mogą wykupić klienci naszego biura, a także klienci indywidualni, samodzielnie organizujący swój wypoczynek. Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.


1. Ubezpieczenie KOSZTÓW REZYGNACJI z podróży zagranicznej – OWU TRAVEL zagranica UT/18/08/30 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – PID Koszty Rezygnacji zagranica

Przedmiotem ubezpieczenia jest rezygnacja lub przerwanie podróży zagranicznej w następstwie szczegółowo określonych przyczyn losowych niezależnych od Ubezpieczonego.


2. Ubezpieczenie KOSZTÓW REZYGNACJI z podróży na terenie POLSKI – OWU UTRP/18/08/30

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – PID Koszty Rezygnacji Polska

Przedmiotem ubezpieczenia jest rezygnacja lub przerwanie podróży na terenie Polski w następstwie szczegółowo określonych przyczyn losowych niezależnych od Ubezpieczonego.


3. UBEZPIECZENIE MULTITRAVEL – OWU Kontynenty Multitravel MLT/18/08/30

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – PID Multitravel

Warianty do wyboru:

A) AXA Mutlitravel Basic – KL do 100.000 Euro, NNW 4.000 EUR, BP 400 EUR, OC 50.000 EUR, SS 500 EUR, OC Sport 10.000 EUR, Choroby przewlekłe do 10.000 EUR

B) AXA Mutlitravel Premium – KL do 150.000 Euro, NNW 6.000 EUR, BP 500 EUR, OC 80.000 EUR, SS 700 EUR, OC Sport 15.000 EUR, Choroby przewlekłe do 15.000 EUR

C) AXA Mutlitravel Maximum – KL do 250.000 Euro, NNW 10.000 EUR, BP 600 EUR, OC 100.000 EUR, SS 1.000 EUR, OC Sport 20.000 EUR, Choroby przewlekłe do 25.000 EUR

Ubezpieczenie Multitravel zapewnia wysokie sumy kosztów leczenia za granicą oraz chroni od wielu zdarzeń, np. nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek, utrata bagażu, opóźnienie lotu, szkody z OC wyrządzone za granicą zarówno w życiu prywatnym, jak i podczas uprawiania sportu, koszty ratownictwa, rezygnacja z wyjazdu z powodu wielu zdarzeń losowych Ubezpieczonego lub jego bliskich. Przy ubezpieczeniu Multitravel zagwarantowana jest pomoc w zakresie niezbędnej pierwszej pomocy związanej z zaostrzeniem choroby przewlekłej (do 10% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia).


4. Ubezpieczenie CHORÓB PRZEWLEKŁYCH – OWU Kontynenty Multitravel MLT/18/08/30

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym – PID Multitravel

KL 100.000 EUR, NNW 4.000 EUR, BP 400 EUR, OC 50.000 EUR, SS 500 EUR, OC Sport 10.000 EUR, Choroby przewlekłe do 100.000 EUR

Podczas wyjazdów zagranicznych objawy chorób przewlekłych nasilają się lub nawracają. Co czwarty Polak cierpi na choroby przewlekłe, dlatego rekomendujemy zakup ubezpieczenia następstw chorób przewlekłych do kwoty 100 000 euro. Istnieje możliwość zwiększenia sumy ubezpieczenia na indywidualne zamówienie. Zapraszamy do kontaktu.


5. Ubezpieczenie indywidualnych podróży na terenie POLSKI – OWU NNW POLSKA- UTRP/18/08/30

NNW do kwoty 10 000 PLN

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym PID NNW na terenie RP

Podróżuj bezpiecznie po Polsce. Ubezpieczenie podróży na terenie RP to szeroka ochrona ubezpieczeniowa na nieprzewidziane zdarzenia w zakresie:

  • następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • odpowiedzialności cywilnej,
  • sprzętu sportowego (wersja Travel Sport).

6. Ubezpieczenie indywidualnych zagranicznych podróży – OWU KONTYNENTY – UT/18/08/30

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym PID Travel zagranica

Ubezpieczenie podróży zagranicznych to propozycja dla osób, które przebywając poza krajem chcą czuć się bezpiecznie. Zapewnij sobie i swoim bliskim niezbędną pomoc w razie nagłych zdarzeń losowych, w tym pomoc w organizacji wizyt lekarskich, transportu do szpitala, a w razie potrzeby również do kraju, bez angażowania własnych środków pieniężnych.


7. Ubezpieczenie dla osób podróżujących na BIAŁORUŚ – OWU BIAŁORUŚ – BŁ/18/08/30

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym PID Białoruś

Ubezpieczenie indywidualnych podróży dla osób podróżujących do Republiki Białorusi kierujemy do osób, które odwiedzają rodzinę, wyjeżdżają na zawody sportowe, podróżują w celach służbowych, są właścicielami lub pracownikami firm spedycyjno-transportowych.

Ubezpieczenie jest pakietem, który chroni Cię przed finansowymi skutkami nagłych zdarzeń losowych podczas podróży do Republiki Białorusi w zakresie:

  • kosztów leczenia i assistance,
  • następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • odpowiedzialności cywilnej,
  • bagażu podróżnego.

8. Ubezpieczenie zagranicznych podróży służbowych – OWU BUSINESS TRAVEL – BT/18/08/30

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym PID Business Travel  


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych AXA


Zasady składania reklamacji AXA