Od 3 listopada 2014 r. nasze biuro posiada Certyfikat „Miejsca Przyjaznego Seniorom”.

Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że zostaliśmy docenieni i wyróżnieni za działania podejmowane na rzecz osób starszych.

mps

Głównym celem akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom” jest wyróżnienie i promowanie miejsc otwartych na potrzeby seniorów, działających na terenie miasta Poznania poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy, w których osoby starsze czują się swobodnie i są uprzejmie traktowane i obsługiwane.

Zapraszamy na stronę Centrum Inicjatyw Senioralnych – www.centrumis.pl

Happy Ways Miejsce Przyjazne Seniorom